บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2554

รำลึกถึงซึ่งบุญพระคุณแม่
พระทรงแผ่เมตตามหาศาล
เพื่อชาวไทยไร้ทุกข์สุขสำราญ
ยั่งยืนนานกำหนดเกินจดจำ

เห็นพระองค์ทรงงานผ่านสมัย
ทรงห่วงใยไทยเราเช้าจรดค่ำ
พระทรงถือยิ่งนักคือหลักธรรม
สอนหลักกรรมทุกกลุ่มทุกชุมชน

ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนเสมือนญาติ
ย่างพระบาททุกตรอกซอกถนน
เหนือจรดใต้ได้เห็นเป็นมงคล
รวยหรือจนสูงต่ำมิสำคัญ

น้อมมะลิพุ่มดอกไม้ไว้เหนือเศียร
ต่างธูปเทียนบูชาไท้มไหศวรรย์
ทรงพระชนม์พ้นกาลนานนิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญทั่วแดนในแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ เปียสนิท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

Advertisements
Comments
One Response to “บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2554”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: