บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2554

รำลึกถึงซึ่งบุญพระคุณแม่
พระทรงแผ่เมตตามหาศาล
เพื่อชาวไทยไร้ทุกข์สุขสำราญ
ยั่งยืนนานกำหนดเกินจดจำ

เห็นพระองค์ทรงงานผ่านสมัย
ทรงห่วงใยไทยเราเช้าจรดค่ำ
พระทรงถือยิ่งนักคือหลักธรรม
สอนหลักกรรมทุกกลุ่มทุกชุมชน

ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนเสมือนญาติ
ย่างพระบาททุกตรอกซอกถนน
เหนือจรดใต้ได้เห็นเป็นมงคล
รวยหรือจนสูงต่ำมิสำคัญ

น้อมมะลิพุ่มดอกไม้ไว้เหนือเศียร
ต่างธูปเทียนบูชาไท้มไหศวรรย์
ทรงพระชนม์พ้นกาลนานนิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญทั่วแดนในแผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ เปียสนิท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

About these ads
Comments
One Response to “บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2554”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,137 other followers

%d bloggers like this: